Nabestaanden Ontzorgd in Haarlem

Het compleet ontzorgen van nabestaanden.

Over Nabestaanden Ontzorgd

Nabestaanden Ontzorgd valt onder de rubriek coaching in Rotterdam.

Weet u wat er (voor of na) het overlijden van een dierbare allemaal geregeld moet worden? Kom niet voor vervelende verrassingen te staan!

Nabestaanden Ontzorgd nabestaanden op administratief, financieel, digitaal, erfrechtelijk gebied met één aanspreekpunt, actuele en gebruikersvriendelijke overzichten. Onafhankelijk. Efficiënt en kostenbesparend.

Uit de praktijk blijkt dat veel nabestaanden vragen hebben over de afhandeling van de nalatenschap na een overlijden.

Bijvoorbeeld: - kan ik niet beter beneficiair aanvaarden in deze tijd met onzekere financiële situaties? - gaat de erfbelasting over de werkelijke waarde van de eigen woning of over de WOZ-waarde? - hoe moet ik een testament interpreteren?

Tegenwoordig is het verstandig om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Je kunt als erfgenaam dan niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor de schulden bij een negatieve nalatenschap van de erflater. Voor meer informatie hierover mag u ons altijd benaderen voor gratis advies.

De uitvaart is achter de rug, een heftige periode. Nu wilt u eigenlijk rust, maar juist nu komt er van alles op u af. Op administratief gebied dienen er allerlei zaken geregeld te worden. Denk aan het blokkeren van het rekeningnummer van overledene, het overlijden melden bij verschillende instanties, boedelbeschrijving opmaken, aangifte doen en de verdeling van de erfenis. En misschien heeft u de eerste conflicten in de familie of erfgenamen al zien ontstaan. Of ziet u gewoonweg op tegen die berg aan administratieve rompslomp.

Nabestaanden Ontzorgd is een onafhankelijk specialist die dit alles voor u uit handen neemt. Of het nu gaat over het wel of niet (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis, het opvragen van een testament in het Centraal Testamenten Register, het regelen van de verklaring van erfrecht of executele, het in kaart brengen van erfgenamen, legaten of legitimarissen, het opstellen van een boedelbeschrijving, het doen van de aangifte erfbelasting, het opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen, het beheren van Social Media accounts of het helpen beëindigen van een webwinkel of eigen bedrijf, wij helpen u met maatwerk en werken kostenbesparend naar draagkracht van de nabestaanden.

Uit gesprekken met nabestaanden blijkt dat ze bijna altijd geconfronteerd worden met problemen tijdens de afhandeling van de nalatenschap. Voorkom problemen en schakel op tijd een deskundige in.

Wij bieden tevens diensten aan die u voor een overlijden al kunt regelen, zoals het opstellen van een levenstestament.

Maatwerk naar draagkracht! Nabestaanden Ontzorgd is van mening dat haar dienstverlening toegankelijk moet zijn voor alle nabestaanden. Daarom kijken we altijd naar de financieel economische draagkracht van de erfgenaam of nabestaanden. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Neem voor advies en meer informatie gerust contact met ons op.


Schrijf een beoordeling, win een iPad

Uw mening is belangrijk. Geef een beoordeling en win een iPad. schrijf review

Contact opnemen

Voor meer informatie kunt u bellen naar het telefoonnummer 085-2736726.

Diensten en producten voor coaching

Trefwoorden die horen bij Nabestaanden Ontzorgd zijn o.a. :

Nieuws van Nabestaanden Ontzorgd in Haarlem

Nabestaande Ontzorgd | verhalen uit de praktijk

Nabestaande Ontzorgd | verhalen uit de praktijk

Dit artikel zal deze week verschijnen in het vakblad Uitvaart-Inside.

Nabestaanden Ontzorgd treedt op als executeur, boedelgevolmachtigde of vereffenaar

Nabestaanden Ontzorgd treedt op als executeur, boedelgevolmachtigde of vereffenaar

In de praktijk hebben wij veel te maken met verschil van inzicht over de afhandeling van een nalatenschap tussen erfgenamen, familieruzies en conflicten over de vereffening.

Nabestaanden Ontzorgd

Nabestaanden Ontzorgd

Gerard Wiegman is een deskundige in de breedste zin van het woord op het gebied van nalatenschap.