Goede communicatie is de basis voor goede resultaten

Heeft u er wel eens bij stilgestaan welk effect de communicatie heeft op de onderlinge samenwerking?

Goede communicatie is de basis voor goede resultaten

Samenwerking = samen werken

Begrijpt u elkaar goed?

Wordt er echt geluisterd?

Voelt iedereen zich vrij om te zeggen wat hij/zij wil zeggen?

Hoe wordt er omgegaan met een andere visie of met afwijkend gedrag?

Goede samenwerking is stimulerend, geeft energie en goede resultaten. Een slechte samenwerking leidt tot spanningen, ziekteverzuim en onbevredigende resultaten.

Taal speelt daarin een belangrijke rol. Niet alleen vanuit de taalkennis, maar zeker ook vanuit de taalbeleving, de manier waarop we de woorden gebruiken. Welk effect heeft uw communicatie? Wordt uw persoonlijke functioneren of het functioneren van uw team negatief beïnvloed door de manier van communiceren of door gebrek aan communicatie?

Kies voor verbetering met de workshops, trainingen en coaching van CoDoen:

* TaalEffecten: een workshop die u inzicht en bouwstenen geeft om de eigen en onderlinge communicatie te verbeteren vanuit de taalbeleving.

* Hand Out: een workshop die u handvatten geeft om opbouwend met elkaar samen te werken; de verschillende kwaliteiten binnen een team te herkennen, te erkennen en goed in te zetten.

* coaching en individuele taaltrainingen afgestemd op specifieke taalkundige, communicatieve en/of persoonlijke vaardigheden.

U kunt kiezen voor een los traject of voor een combinatie, individueel en in teamverband. Bel of mail voor meer informatie: 06-10151818 / c.stroet@codoen.nl

Geplaatst op vrijdag 2 maart 2018.

Over CoDoen

Dit bericht is geschreven door CoDoen. Het bedrijf valt onder coaching uit Rotterdam. Trefwoorden van CoDoen uit Rotterdam : communicatiecoach, taaltrainer Nederlands, coach persoonlijke ontwikkeling, teamtrainer, teamtrainer, personal coaching, training taalvaardigheden, workshops.

Lees meer over CoDoen.